УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОЗДОРОВЧИХ ПРАКТИК

Метельский Євген
Президент
Метельська Ольга
Засновник
УАОП
Логотип
УАОП
Логотип
 

Основні напрями діяльності УАОП:

 
 • - підвищення ролі оздоровчих практик;
 • - посилення ролі здорового способу життя;
 • - підвищення значення здоров’я населення;
 • - підвищення ролі оздоровчого масажу в оздоровлені людини;
 • - підвищення ролі естетичних напрямків в оздоровлені людини;
 • - залучення до зміцнення здоров'я населення;
 • - пропаганда фізкультурно-спортивних знань (спортивні газети, журнали, соціальні мережі);
 • - пропаганда фізкультурно-спортивних занять;
 • - здійснення інформаційної та видавничої діяльності;
 • - участь у громадських обговореннях проектів законодавчих та нормативних актів, які стосуються або можуть стосуватися інтересів членів Організації та /або регулюють їх професійну діяльність;
 • - проведення у встановленому порядку самостійно або спільно з органами державної влади, місцевого самоврядування, профільними товариствами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями тощо з'їзди, конференції, симпозіуми, наради, інші заходи для обговорення наукових, практичних, організаційних, проблемних, інших питань; надання допомоги в організації і проведенні таких заходів, а також в навчанні та підвищенні кваліфікації;
 • - інформаційно-методична підтримка діяльності членів Організації;
 • - допомога членам Організації у питаннях удосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації, організації, проведення та координації такої діяльності;
 • - створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкуванням членів Організації;
 • - захист законних прав та інтересів членів громадської організації, людини і громадянина;
 • - задоволення суспільних, зокрема соціальних, оздоровчих та інших інтересів людини і громадянина.
 

Розвиток

 

Співпраця

 

Допомога

 

Підтримка