ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

1. Членство в Організації є індивідуальним.

2. Членство в інших організаціях не заперечує членство в Організації.

3. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 14 річного віку.

4. Для вступу до членів Організації кандидати подають заяву до Правління Організації.

5. Виключення з членів Організації проводиться за власним бажанням у тому ж порядку, що й вступ. Член Організації вважається виключеним з моменту подання відповідної заяви. Члени Організації, які систематично не виконують своїх обов’язків та інших вимог цього Статуту, рішень керівних органів Організації, або скоїли вчинок, що ганьбить членів Організації, чи намагались використати своє членство в Організації з метою, не сумісною з завданнями та принципами статутної діяльності, виключаються рішенням Правління Організації з її членів.
Рішення вважається прийнятим у тому разі, якщо за нього проголосувало 2/3 членів Правління Організації.


6. Член Організації, який не вносить протягом 6-ти місяців членські внески вважається таким, що вибув із членів Організації, що оформляється рішенням Правління Організації.

7. Члени Організації мають право:
- обирати та бути обраними до керівних органів Організації;
- одержувати інформацію про діяльність Організації та її керівних органів;
- брати участь в вирішенні питань, пов’язаних з діяльністю Організації;
- вільно виходити з членів Організації.

8. Члени Організації зобов’язані:
- дотримуватись вимог Статуту Організації;
- виконувати рішення Загальних зборів та керівних органів Організації;
- своєчасно вносити членські внески;
- сприяти досягненню основних завдань та мети Організації.

9. За рішенням Правління Організації, прийнятим більшістю голосів його членів, індивідуальному члену Організації може бути присвоєне звання Почесного члена Організації. Почесним членом Організації може бути особа, яка має особливі досягнення у сфері статутної діяльності та/або надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Організації. Почесні члени користуються тими ж правами та несуть ті ж обов’язки, що й інші члени Організації та не наділені жодними привілеями.

 

 

Для вступу в УАОП треба заповнити Анкету та подати Заяву 

Президенту Української Асоціації
Оздоровчих Практик
Метельському Є.В.АНКЕТА

на вступ до Української Асоціації Оздоровчих Практик


 

Прізвище ім’я по батькові: ____________________________________________________________________________________________

Дата народження: "_______" ______________________  ______________ року

Адреса: _____________________________________________________________________________________________________________

(індекс, поштова адреса)


Телефони: ___________________________________________________________________________________________________________

Е-mail: _______________________________________________________________________________________________________________

Особисті дані: ________________________________________________________________________________________________________

(професія, освіта та інше)
ЗАЯВА

на вступ до Української Асоціації Оздоровчих Практик
Прошу прийняти мене в члени Української Асоціації Оздоровчих Практик.

Статут УАОП визнаю, зобов’язуюсь його виконувати.

 

(дата)                                                          (підпис)

Скачати бланк Заяви можна за посиланням