УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОЗДОРОВЧИХ ПРАКТИК


Розвиток

Співпраця

Допомога

Підтримка

Основні напрями діяльності УАОП

- підвищення ролі оздоровчих практик;
- посилення ролі здорового способу життя;
- підвищення значення здоров’я населення;
- підвищення ролі оздоровчого масажу в оздоровлені людини;
- підвищення ролі естетичних напрямків в оздоровлені людини;
- залучення до зміцнення здоров'я населення;
- пропаганда фізкультурно-спортивних знань (спортивні газети, журнали, соціальні мережі);
- пропаганда фізкультурно-спортивних занять;
- здійснення інформаційної та видавничої діяльності;
- участь у громадських обговореннях проектів законодавчих та нормативних актів, які стосуються або можуть стосуватися інтересів членів Організації та /або регулюють їх професійну діяльність;
- проведення у встановленому порядку самостійно або спільно з органами державної влади, місцевого самоврядування, профільними товариствами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями тощо з'їзди, конференції, симпозіуми, наради, інші заходи для обговорення наукових, практичних, організаційних, проблемних, інших питань; надання допомоги в організації і проведенні таких заходів, а також в навчанні та підвищенні кваліфікації;
- інформаційно-методична підтримка діяльності членів Організації;
- допомога членам Організації у питаннях удосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації, організації, проведення та координації такої діяльності;
- створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкуванням членів Організації;
- захист законних прав та інтересів членів громадської організації, людини і громадянина;
- задоволення суспільних, зокрема соціальних, оздоровчих та інших інтересів людини і громадянина.

Made with